Obsah

Mestská skládka odpadov Jurčov Laz si vyžaduje ďalšiu investíciu

Typ: ostatné
V týchto dňoch sa na našej skládke odpadov uskutočnilo viacero pracovných rokovaní s cieľom prípravy na zabezpečenie nevyhnutných požiadaviek, ktoré určuje zákon. Na poslednom stretnutí s projektantami boli dohodnuté postupy prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie a najmä rozpočet pre samotnú realizáciu, ktorá v zmysle zákona musí byť uskutočnená ešte do konca roku 2020.

 

Požiadavky zákona spočívajú v dôslednom oddelení pôvodnej už zrekultivovanej skládky z roku 2008 s aktuálnou etapou súčasnej skládky, ktorej prevádzka sa predpokladá minimálne do roku 2035. Investícia si okrem iného vyžaduje náležité oddelenie pôvodnej  už uzavretej skládky od aktuálnej skládky s náležitým oplotením zabezpečenú s príslušnými monitorovacími vrtmi, so samostatnou akumulačnou nádržou a ďalšími úpravami tak ako to vyžaduje environmentálny zákon v termíne do konca roka 2020.


Vytvorené: 21. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2020 08:45
Autor: