Obsah

Mesto Tvrdošín patrí medzi najlepšie hospodáriace mesta na Orave aj v Žilinskom kraji

Typ: ostatné
Spoločnosť INEKO (Slovenský Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) na stránke www.hospodarenieobci.sk zverejnila „Rebríček hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov“ za rok 2018.

Mesto Tvrdošín je z pohľadu ekonomiky a celkového hodnotenia výsledkov hospodárenia umiestnené na 3. - 6. mieste (s rovnakým počtom bodov) v rebríčku najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku, keď zároveň naše mesto oproti minulému roku postúpilo vyššie ešte o jednu priečku.

Hlavné ukazovatele, ktoré každoročne využíva Inštitút pri zostavovaní hodnotenia hospodárenia jednotlivých samospráv sú: základná bilancia, dlhová služba, celkový dlh, záväzky aspoň 60 dní po lehote splatnosti a okamžitá likvidita. Jednotlivé ukazovatele menovaná spoločnosť boduje a výsledkom je celkové finančné zdravie obce, mesta či kraja.

Mesto Tvrdošín zo 140 hodnotených miest Slovenska sa spomedzi oravských umiestnilo najlepšie, mesto Dolný Kubín sa nachádza na mieste s poradovým číslom 59. so skóre 5,1, mesto Trstená je na 118. mieste so skóre 4,7, atď. Úplný rebríček hodnotenia je uvedený na vyššie uvedenej stránke INEKO s názvom Hospodárenie miest a obcí, kde môže nahliadnuť každý, komu záleží na výsledkoch hospodárenia svojho mesta.

Podľa hodnotenia menovanej spoločnosti finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o hospodárení príslušnej samosprávy - najlepšie finančné zdravie je označené číslom 6,0 najhoršie nulou. Mesto Tvrdošín získalo v hodnotení 5,9 čo znamená „výborné finančné zdravie“. Toto hodnotenie hovorí o tom, ako dokáže samospráva pokryť svoje bežné výdavky, teda chod samosprávy a kapitálové výdavky, na zveľaďovanie majetku, z bežných a kapitálových príjmov.

Mesto Tvrdošín je bez úverov

Mesto si v roku 2018 (ani v období predtým) nebralo žiadne úvery a plnilo si záväzky načas, čo má veľkú váhu v konečnom hodnotení. V rámci celoslovenského vyhodnotenia miest a obcí na Slovensku patrí Tvrdošín už dlhodobo medzi mestá s kladnou bilanciou bežného účtu, a teda nemá problém s vykrývaním bežných výdavkov zo svojich bežných príjmov. Čo najvyšší prebytok vytvorený na bežnom účte je výhodou – mesto môže tieto prostriedky využiť napr. na investície (kapitálové výdavky, dôkazom je vybudovanie Mestskej plavárne z vlastných zdrojov), resp. na zníženie dlhu, čo mesto zatiaľ nikdy nemalo potrebu využiť vzhľadom k tomu, že dlh mesta Tvrdošín na obyvateľa má nulovú hodnotu.

Zostavovateľ hodnotenia získal údaje o hospodárení obcí, miest a VÚC od Ministerstva financií SR na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Má tak k dispozícii všetky údaje, a ukazovatele, potrebné pre vyhodnotenie, ktoré realizuje v rámci projektu „Monitoring hospodárenia miest, obcí a VÚC“ za príslušný rozpočtový rok.

link - Rebríček hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov za rok 2018


Vytvorené: 31. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2019 12:55
Autor: