Obsah

IBV Varta 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončené

Typ: ostatné | náš tip
Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončená 1Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357.

Vzhľadom k tomu, že v tejto časti územia sa realizuje výstavba ďalších rodinných domov,  je vypracovaná projektová dokumentácia pre rozšírenie sieti „IBV VARTA III. Etapa“. Novo navrhovaná etapa rieši rozšírenie vodovodnej siete a odvádzanie odpadových a splaškových vôd z nových rodinných domov s napojením do existujúcej siete.

FOTOGALÉRIA 14.09.2020

 


Vytvorené: 20. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2020 15:27
Autor: