Obsah

Ďalší úspešný projekt

Typ: ostatné
Po VIII. zasadnutí Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vieme výsledok. Spoločný projekt s názvom "Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín" bol úspešný.

Mesto Tvrdošín a poľská Gmina Kościelisko aj týmto projektom výrazne pomôžu k rozvoju turizmu a cestovného ruchu na oboch stranách hranice. V Tvrdošíne, v rámci novovytvorenej cykloturistickej trasy v dĺžke 14,7 km, budú vybudované altánky na najvyššom bode cyklotrasy na Javorovom vrchu a v Oraviciach. Oddychová zóna (sedenie) pre cyklistov bude vytvorená pri Vyrovnávacej nádrži na rieke Orava a nad Úplzňou pri rozhľadni nad Tvrdošínom. Na trase budú osadené informačné tabule s mapami a informáciami o prírodnom a kultúrnom dedičstve danej oblasti, ktoré budú doplnené QR kódmi. V rámci projektu bude vydaná publikácia v troch jazykových mutáciách (slovensky, poľsky, anglicky), ktorá bude sprievodcom po prírodnom a kultúrnom dedičstve. Uvedená cyklisticko-turistická trasa nadväzuje na cyklistickú trasu projektu "Aktívna turistika  - kľúč k rozvoju pohraničia". Je spolufinancovaná z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Projekt bude ukončený do decembra 2020.


Vytvorené: 21. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2020 09:45
Autor: