Obsah

Čistejšie ovzdušie.

Typ: ostatné
Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie. No v dnešnej dobe je jeho kvalita ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac antropogénnymi zdrojmi, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na životné podmienky. Čítaj ďalej...

Najväčšie environmentálne riziká pre ľudské zdravie sú v oblastiach - znečistené ovzdušie, hluk z dopravy a priemyslu a nebezpečné chemikálie. Tieto riziká majú vážny dopad najmä počas ranného detstva, tehotenstva a staroby.

K zlepšeniu životného prostredia ako aj k predchádzaniu chorôb môžu pomôcť a prispieť aj občania svojou zodpovednosťou a uvedomelým správaním voči sebe a prírode – napr. využívaním obnoviteľných zdrojov energie, vykurovaním z obnoviteľných zdrojov, efektívnym spracovávaním potravín, využívaním nízkoemisnej mobility, znížením energetickej náročnosti budov, recyklovaním odpadov a pod.

Kvalitu ovzdušia môžeme zlepšiť.

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE 18 IPE/SK/000010) vznikol portál www.populair.sk, kde nájdete napríklad informácie o projektoch na zvýšenie kvality ovzdušia, o zdrojoch znečistenia ovzdušia ale aj informácie o samotnej kvalite ovzdušia z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia prevádzkovanej SHMU prostredníctvom webovej aplikácie www.dnesdycham.sk.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE 18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

populair

logá


Vytvorené: 2. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2022 15:11
Autor: