Obsah

Centrum právnej pomoci – právna pomoc pre každého

Typ: ostatné
Centrum právnej pomoci (ďalej „Centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, ktorá funguje už 16 rokov.

Jeho základným poslaním je poskytovať právnu pomoc občanom v materiálnej núdzi, ktorí potrebujú právnika, ale pre nedostatok peňazí si ho nemôžu dovoliť. Poradiť a pomôcť vie Centrum vo všetkých oblastiach práva, okrem trestného práva.

Najčastejšie pomáha v rodinnoprávnych veciach napr. platenie výživného, zverenie dieťaťa do starostlivosti, rozvod, v občianskoprávnych veciach napr. vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, uplatňovania náhrady škody, v pracovnoprávnych veciach a mnohých iných.

V regióne Orava poskytuje Centrum právne služby občanom od roku 2018 v kancelárii v Tvrdošíne a od roku 2021 aj v konzultačnom pracovisku v Dolnom Kubíne. Centrum poskytuje základnú právnu radu každému občanovi prostredníctvom konzultácie, ktorá je spoplatnená sumou 4,50 € za hodinu. Konzultácie sú odborné, keďže sú poskytované právnikmi Centra. Na konzultáciu do mesta najbližšie k svojmu bydlisku je potrebné sa  vopred objednať  telefonicky na tel. čísle Call centra 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

Od marca 2017 Centrum rozšírilo svoju pomoc pre občanov o proces oddlženia, tzv. osobný bankrot, pri ktorom sa dlžník  zbavuje svojich dlhov. V zmysle zákona je Centrum jediná inštitúcia, ktorá môže dlžníka pri oddlžení zastupovať. Rovnako všetky žiadosti, ktoré sa týkajú osobného bankrotu musia prejsť Centrom.  Na to, aby sa dlžník mohol oddlžiť, musí splniť určité podmienky a to: byť platobne neschopný, mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok, mať poctivý zámer a  mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike, t.j. musí žiť na Slovensku. Centrum sa snaží všetkým občanom poskytovať kvalifikovanú a odbornú pomoc. Všetky informácie o Centre a jeho službách nájdete  na: www.centrumpravnejpomoci.sk. Naši právnici sú k dispozícii aj v Call centre na tel. čísle 0650 105 100. Sme aj na facebooku.

Centrum právnej pomoci - právna pomoc, ktorú si môže dovoliť každý.

 


Vytvorené: 13. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2022 10:31
Autor: