Obsah

Centrum právnej pomoci naspäť v Tvrdošíne

Typ: ostatné
CPPPotešujúcou správou pre občanov Tvrdošína a jeho blízkeho okolia je, že v najbližších týždňoch budú môcť požiadať o bezplatné poskytnutie právnej pomoci, prípadne sa poradiť s právnikmi Centra právnej pomoci priamo v Klientskom centre v Tvrdošíne, kde bude zriadená kancelária.

Po dvojročnej prestávke sa Centrum právnej pomoci pre záujem občanov znovu vracia do Tvrdošína, aby poskytlo právnu pomoc a rady tým, ktorí to potrebujú, no nemajú na to finančné prostriedky.

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Centrum právnej pomoci poskytuje právne služby najmä formou predbežných konzultácií, na ktoré sa môže objednať ktokoľvek. Poskytuje právne rady a právnu pomoc v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu (osobný bankrot), v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. V trestných veciach a trestnom konaní Centrum právnej pomoci rady ani právnu pomoc neposkytuje. Na základe vyplnenej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je možné po splnení zákonných podmienok prideliť žiadateľovi právneho zástupcu na zastupovanie v súdnom konaní.

Ak má občan akýkoľvek právny problém, alebo je pred podpisom dôležitej zmluvy či iného dokumentu, prípadne, ak chce riešiť svoj právny problém súdnou cestou, môže sa objednať na konzultáciu a prísť sa osobne poradiť do Centra právnej pomoci.

Kancelária Centra právnej pomoci Tvrdošín bude pre verejnosť otvorená dňom 19.11.2018.  Svoje služby bude poskytovať na 5. poschodí Klientskeho centra v budove Okresného úradu na ul. Medvedzie č. 132.

Viac informácií na webstránke www.centrumpravnejpomoci.sk Facebookovej stránke: Centrum právnej pomoci, na telefónnom čísle 0650 105 100 alebo na e-mailovej adrese infots@centrumpravnejpomoci.sk." 

Oficiálne otvárame síce 16.11., ale pre verejnosť a klientelu až 19.11.2018. Vzhľadom na kapacitu priestorov je otvorenie 16.11.2018 len pre pozvaných hostí.

 


Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2018 13:00
Autor: