Obsah

Kompostéry pre občanov mesta

Typ: ostatné
V rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne získalo mesto dotáciu na zakúpenie kompostérov.

Celý svet má vážne problémy s komunálnym odpadom. I keď prebieha separovaný zber, väčšina tohto odpadu končí na skládkach. Tak to je aj v našom meste. Celkové množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného za rok je cca 4 400 ton, čo predstavuje cca 480 kg na jedného občana za rok.  „Jednou z možností, ako znížiť množstvo odpadu na našu skládku, je kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. Tento problém sme chceli riešiť celoplošne v rámci mesta. Úspešný projekt financovaný z ministerstva životného prostredia a eurofondov nám umožní zabezpečiť kompostéry pre domácnosti, verejné priestranstvá, záhradkárske osady,“ informoval nás primátor. V jarných mesiacoch pripravuje mesto rozmiestňovanie kompostérov do každej domácnosti. Účelom je likvidácia zeleného a domového odpadu, tzv. biologicky rozložiteľného odpadu. Pri  dodržaní správneho uskladňovania odpadu vznikne kompost, ktorý bude môcť byť druhotne využitý v záhradníctve. Okrem domácností budú kompostéry umiestňované aj v záhradkárských osadách, na verejných priestranstvách, v areáloch cintorína, či športoviskách. Každý producent pri preberaní kompostéra obddrží manuál, ktorý mu pomôže vytvoriť vhodný kompostový materiál. Ak nebude mať záujem kompost využiť pre svoju potrebu, bude tento druh odpadu možné uskladniť v areáli technických služieb. Na projekt bola podpísaná zmluva s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí NFP s celkovým oprávneným výdavkom projektu takmer 190 tis. eur so spolufinancovaním 5% z vlastných zdrojov. Na základe zrealizovaného verejného obstarávania bola podpísaná kúpna zmluva na dodanie kompostérov s úspešným uchádzačom, spoločnosťou Štúdio-21 plus, s.r.o. Bratislava. Predpokladaný termín dodania kompostérov je v mesiaci apríl. Na kompostovanie odpadu bude v meste slúžiť 1215 740-litrových a 361 1170-litrových kompostérov. 


Vytvorené: 3. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2019 08:08
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak