Obsah

Projekt rozšíri možnosti cykloturistiky

Typ: ostatné
Projekt rozšíri možnosti cykloturistiky 1Po VIII. zasadnutí Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 vieme výsledok. Spoločný projekt s názvom Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdosin bol úspešný.

V Tvrdošíne v rámci novovytvorenej cykloturistickej trasy v dĺžke 14,7 km budú vybudované altánky na najvyššom bode cyklotrasy na Javorovom vrchu a v Oraviciach. Oddychová zóna (sedenie) pre cyklistov bude pri Vyrovnávacej nádrži pri rieke Orava a Nad Úplzňou pri rozhľadni nad Tvrdošínom. Pri altánkoch a oddychových zónach bude umiestnených 8 informačných tabúľ s mapami, informáciami o prírodnom a kultúrnom dedičstve danej oblasti, s označením propagujúcim program cezhraničnej spolupráce a informáciou o spolufinancovaní z Európskej únie. Informačné tabule budú doplnené o novátorsky systém mobilných aplikácii QR kódov. Mesto Tvrdošín pripraví Deň cykloturistiky s prednáškami o prírodnom a kultúrnom dedičstve za účasti vedúceho partnera. Zúčastnia sa ho žiaci a študenti, zástupcovia samospráv a podnikateľov, ktorí absolvujú cyklotúru po novovytvorenej trase v časti mesta Tvrdošín.

Publikácia, vydaná v počte 1000 kusov v troch jazykových mutáciách (slovensky, poľsky, anglicky) s názvom Spoznávajme prírodné a kultúrne hodnoty Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko bude obsahovať samostatnú mapovú časť s popisom cyklistickej trasy a nadväznosťou na cyklistickú trasu z projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, ktorá je tiež spolufinancovaná z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Projekt by mal byť ukončený do decembra 2020.


Vytvorené: 27. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 8. 2021 09:53
Autor: