Obsah

Mikroprojekt je ukončený

Typ: ostatné
ukončenie projektuPropagácia kultúrneho a prírodného dedičstva nášho mesta bola naplnená v plnej miere.

Hoci našej poslednej aktivite mikroprojektu Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín neprialo počasie, napriek tomu sa uskutočnilo 27. augusta podujatie, ktoré naplnilo jeden z jeho hlavných cieľov: Zvýšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o bohatom prírodnom a kultúrnom dedičstve nášho mesta a regiónu Orava.

Zástupcovia mesta, seniori aj mládež a zástupcovia Gminy Kościelisko sa 27. augusta stretli pred hotelom Limba. Odtiaľ ich kroky smerovali ku kultúrnym pamiatkam v centre mesta, ktoré si so záujmom prezreli. Zvýšená pozornosť bola venovaná tým, ktoré boli rekonštruované z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 z mikroprojektu s názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín. O ich záchrane vypovedá informačná tabuľa pri kostole Najsvätejšej Trojice. Tiež si prezreli novú  propagačnú tabuľu informujúcu o histórii mesta, kultúrnej trase a turisticko-cyklistických trasách v meste a jeho okolí. Účastníci potom navštívili drevený gotický kostol Všetkých svätých a Galériu Márie Medveckej. V hoteli Limba vyvrcholil program prezentáciami o výsledkoch spolupráce nášho mesta a Gminy Koscielisko. Ústrednou bola prezentácia o novovytvorenej cyklisticko-turistickej trase, ktorá spája Javorový vrch s rozhľadňou nad Úplzňou, o vybudovaných oddychových zónach s altánkami a príslušenstvom a propagačných tabuliach umiestnených pri kostole Všetkých svätých, v centre mesta, vyrovnávacej nádrži, Galérii M. Medveckej, pútnickom mieste Skalka, pri rozhľadni nad Úplzňou, na Javorovom vrchu a v Oraviciach. Prezentácia zahŕňala aj informácie o nových propagačných materiáloch – publikácii o prírodnom a kultúrnom dedičstve a samostatnej mape k tejto publikácii. V záujme širšej informovanosti bol účastníkom v krátkosti odprezentovaný aj projekt Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia, ktorý prebiehal súčasne s mikroprojektom. Veľký záujem získala aj prezentácia lektorky, pracovníčky Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava Ing. Zuzany Kertysovej, ktorá účastníkov bližšie zoznámila s prírodným dedičstvom Oravy.

Novovytvorenými produktmi cestovného ruchu založených na prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónu sa zvýšila atraktívnosť tejto oblasti, nové turistické trasy nadväzujúc na už existujúce trasy rozšírili možnosti alternatívneho trávenia voľného času. Mikroprojekt poukázal na skutočnosť, že turistické trasy nepoznajú hranice a len spoločná propagácia týchto trás a celá pohraničná turistická ponuka sa postupne stáva kľúčom k plánovaniu trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja celej poľsko-slovenskej hranice.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 30. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2021 14:04
Autor: Mgr. Erika Čajková