Obsah

Projekt bude patriť medzi najväčšie investičné akcie

Typ: ostatné
Projekt Aktívna turistika–kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia bude realizovaný v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Trasa asfaltového cyklochodníka začína na ul. Družstevnej od mosta v Medvedzí. Súčasťou projektu sú odvodňovacie zariadenia na záchyt dažďových a povrchových vôd. Trasa pokračuje okolo obytných súborov Široké, smerom ku záhradkám Pod Bučníkom až s napojením na cestu do Štefanova. Okrem iných doplnkových funkcií po trase, ako altánkov pre oddych, či mapových označení, budú po celej trase doplnené QR kódy, čo sú moderné mobilné aplikácie, ktoré umožnia hlavne turistom získavať informácie o ďalších možných cyklotrasách, turistických trasách, ako aj získavať informácie o objektoch prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré sa budú v blízkosti trás nachádzať.

V mestskej časti Oravice sa chodník napojí na existujúci cyklochodník (tzv. relaxačný chodník, ktorý bol v predchádzajúcom období realizovaný v rámci ďalšieho mikroprojektu) a bude pokračovať popri štátnej ceste smerom k termálnym bazénom. Chodník bude pokračovať po obvode jazierka s prepojením na nový drevený chodník okolo termálnych bazénov s možnosťou prechodu cez dva nové mosty cez rieku Oravica. Vytvorí sa tak nové centrum vedľa jazierka, ktoré dotvorí výstavba objektu Infocentra s celkovým vybavením a jeho adekvátnymi funkciami. V súčasnosti mesto začína s prípravou verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a pri bezproblémovom procese má v pláne začať so samotnou realizáciou ešte v tomto roku. V podmienkach súťaže okrem dodržania predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá je cez 1. mil. eur, bude musieť dodávateľ stavby dodržať aj termín ukončenia projektu, ktorý je podľa podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nastavený na november 2020. Súčasťou projektu je príprava a vydanie propagačných materiálov, ako sú magnetky, vreckové mapy, brožúry a iné, ktorých obsahom bude propagácia nášho mesta a partnerskej gminy Kościelisko.


Vytvorené: 31. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2019 12:24
Autor: Správca Webu