Obsah

Proces verejného obstarávania pre výberové konanie na dodávateľa stavby pokračuje

Typ: ostatné
V súčasnosti pokračuje proces verejného obstarávania pre výberové konanie na dodávateľa stavby, ako aj dielčích procesov pre výber dodávateľov na zákazky s nízkou hodnotou.

Súbežne boli do polovice augusta podľa harmonogramu vytvorené 2ks informačno-pamätných tabúľ o rozmeroch 90x70 cm pre mestskú časť Oravice a 2ks info-pamätných tabúľ o rozmeroch 90x70 cm, ktoré budú pred začatím aktivít projektu osadené 1ks na začiatku trasy vetvy B a 1ks na konci vetvy B. V mestskej časti Tvrdošín bude 1 ks tabule osadený na začiatku vetvy C a 1ks na koncivetvy C (úsek Medvedzie-Štefanov). Tabule sú vyhotovené ako obojstranné s tým, že na jednej strane tabule, ktorá určuje vstup a výstup na jednotlivé trasy cyklochodníka je text a názov projektu-Aktívna turistika-kľúč k rozvoju pohraničia s informáciou, že projekt bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-Slovensko, na druhej strane tabule je v grafickom znázornení mapa so znázornením cykloturistických trás s popisom prírodných a kultúrnych zaujímavosti. Tabule majú označenie QR kódov.


Vytvorené: 5. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2019 08:40
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak