Obsah

Práce na projekte pozdržal proces verejného obstarávania

Typ: ostatné
Hoci bola zmluva podpísaná ešte minulý rok, až do súčasnosti prebiehali len procesy kontroly verejného obstarávania.

Na Slovensku je administratíva veľmi zložitá. Samotný proces verejného obstarávania (VO) začal len od júna tohto roku. Je zverejnený vo Vestníku, hlásia sa dodávatelia, ktorí by chceli dielo realizovať. Pokiaľ dávajú námietky, proces VO sa neustále predlžuje. Je naozaj pravdou že skôr sa postaví stavba, ako prebehne tento proces. Vedenie mesta má veľký záujem na tom, aby sa dielo začalo čo najskôr realizovať a s víťazným dodávateľom podpíše zmluvu, pretože do konca budúceho roka chce dať verejnosti dielo do užívania.

Vďaka úspešnému projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju poľsko-slovenského pohraničia získalo naše mesto finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktoré budú prínosom k rozvoju cestovného ruchu, pričom sa skvalitnia podmienky a šport a relax. V Tvrdošíne začne výstavbou cesty od mosta v Medvedzí, kde súčasťou sú odvodňovacie zariadenia formou záchytu dažďových a povrchových vôd. Cesta bude pokračovať okolo obytných súborov Široké, smerom na záhradky Pod Bučníkom až s napojením na cestu do Štefanova. Okrem iných doplnkových funkcií po trase, ako výstavbou altánkov pre oddych, či mapový m označením, budú po celej trase aj doplnené QR kódy, čo sú moderné mobilné aplikácie pre lepšiu orientáciu, kde stačí mať správne vybavený mobil, čo v súčasnosti má už takmer každý. Aplikácia nám zobrazí správne nasmerovanie trasy chodníka, ako aj ďalšie zaujímavosti, ktoré cyklista po trase môže spoznávať. V mestskej časti Oravice sa chodník napojí na existujúci cyklochodník popri Oravici a bude pokračovať popri štátnej ceste. Teda bude tiež využiteľný pre chodcov, ktorí v súčasnosti prechádzajú iba štátnou cestou. Chodník bude dotvárať obvod jazierka s prepojením na nový drevený chodník okolo termálnych bazénov s možnosťou prechodu cez dva nové mosty. V tzv. novovytvorenom centre vedľa jazierka má byť postavený nový objekt Infocentra s celkovým vybavením a jeho adekvátnymi funkciami, čo v tejto časti strediska cestovného ruchu návštevníkom chýbalo.


Vytvorené: 5. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2019 08:40
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak