Obsah

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne

Typ: ostatné
.

v rámci výzvy č.: IROP –PO2-SC222-2016-13

Názov projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne“

Predmetom zmluvy č. IROP–Z-302021K391-222-13 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu v celkovej výške 157 248,02 €, pričom 149 385,62  predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov a 7 862,40 €  predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.

Cieľ projektu:

Projekt vychádza z jeho názvu, ktorým je Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej  školy Márie Medveckej v Tvrdošíne v dôsledku zvýšenia kvality podmienok výučby odborných predmetov a skvalitnenia školskej knižnice. Tento projekt bude naplnený prostredníctvom zlepšenia  technického a vnútorného vybavenia odborných učební a školskej knižnice, ktoré predstavujú kľúčový krok k zabezpečeniu rozvoja teoretických, a predovšetkým praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Projekt tak priamo napĺňa špecifický cieľ kompetencií žiakov základných škôl a napĺňa tematický cieľ – investovanie do vzdelania, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Realizácia projektu bude pozostávať z nasledovných aktivít  :

  • zlepšenie technického vybavenia biologicko – chemickej učebne
  • zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky
  • zlepšenie technického vybavenia IKT učebne
  • zlepšenie technického vybavenia učebne polytechniky
  • zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne
  • zlepšenie technického a vnútorného vybavenia školskej knižnice

Vytvorené: 5. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2019 13:53
Autor: Správca Webu