Obsah

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín

Typ: ostatné
.

v rámci výzvy č.:  IROP-P02-SC212-2018-33

Názov projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín“

Cieľ projektu: Mesto Tvrdošín má vlastnú budovu zdravotného strediska pre poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti. Projekt nadväzuje na existujúcu infraštruktúru tak, že v jestvujúcom zdravotnom stredisku rozšíri priestory určené pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a integruje okrem lekárov, ktorí už v súčasnosti pôsobia v zdravotnom stredisku aj ďalších lekárov, čím sa rozšíri portfólio špecializovaných odborností poskytovaných v CIZS.

Žiadateľ vytvorí podmienky pre integráciu zdravotnej starostlivosti tak, že poskytne vhodné priestory, materiálno – technické zabezpečenie a prístrojové vybavenie pre určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Realizáciou projektu vznikne Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré bude poskytovať svojim pacientom základnú primárnu integrovanú starostlivosť v rozsahu 12 poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti na jednom kontaktnom mieste a ambulancia ADOS.


Vytvorené: 21. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2019 14:30
Autor: Správca Webu