Obsah

Stromy priateľstva budú pripomínať spoločné úsilie

Typ: ostatné
Relaxačný chodník rozšíril turistickú infraštruktúru v mestskej časti Oravice.

FOTOGALÉRIA

V apríli a máji prebiehali terénne úpravy pozdĺž chodníka a výsadba drevín, ktoré boli vykonávané nad rámec výdavkov vyplývajúcich zo schváleného projektu. Pre funkčné a estetické zhodnotenie tohto prostredia zabezpečilo finančné prostriedky mesto. Zároveň bol vyrábaný, zakúpený a inštalovaný mobiliár pozdĺž celého chodníka. V máji sa v súlade s projektom uskutočnili aktivity „Otvorenie relaxačno náučného chodníka s uskutočnením športovo-poznávacieho dňa pre mládež a deti” a „Náučno-relaxačný prechod pre hendikepované osoby”. Počas nich boli hendikepované deti integrované do kolektívu detí bez zdravotných ťažkostí, ktoré spoločne prežili deň plný zábavy a športu. Pre hendikepované osoby boli pripravované aj samostatné, menej náročné aktivity.

Po slávnostnom otvorení chodníka primátorom mesta a wójtom gminy Kościelisko za účasti hendikepovaných detí nasledoval kultúrny program a viaceré športové aktivity na chodníku i relaxačný pobyt v termálnych kúpaliskách. Zabezpečená bola doprava dvomi autobusmi a strava pre účastníkov. Aktivít sa zúčastnilo spolu 95 osôb s účasťou partnerskej gminy Kościelisko. Deťom boli odovzdané pexesá, diplomy a tričká. Účastníci aktivít absolvovali trasu chodníka, popri ktorom mesto Tvrdošín okrem plánovaného mobiliáru v projekte (prístrešky, lavičky, koše) inštalovalo ďalší mobiliár (odpočívadlo, vyhliadka do rieky a stojany na bicykle) – celkom 29 komponentov. Chodník bol značený informačnou a pamätnou tabuľou, na prístrešky boli osadené informačné tabule „Fauna v Oraviciach“, „Flóra v Oraviciach“ a „Mapa a história Oravíc“. Zámer a cieľ projektu bol naplnený – rozvoj turistiky v prihraničnom regióne, a tiež zachovanie a využívanie prírodného dedičstva.

Zasadené dva „Stromy priateľstva“ na začiatku relaxačného chodníka, označené  slovenskou a poľskou vlajkou symbolizujú udržateľnosť nielen projektu „Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia“, ale udržateľnosť cezhraničnej spolupráce do ďalšieho programovacieho obdobia.

Vybudovaný bol nový chodník pre obyvateľov a návštevníkov Oravíc, ale najmä boli vytvorené podmienky pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Chodník im poskytuje relax a zaisťuje bezpečnosť. Na jeho začiatku a konci sú vybudované prístupové parkoviská na odstránenie bariér pre hendikepované osoby. Zvýšila sa turistická atraktívnosť partnerov, skvalitnili sa služby pre turistov s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva s obmedzenou schopnosťou pohybu. Relaxačný chodník už pred jeho otvorením počas letnej sezóny plnil svoju funkciu zadanú v projekte - bol turistami využívaný počas zimnej sezóny na bežecké lyžovanie a prechádzky. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská republika.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 22:08
Autor: Správca Webu