Obsah

Projekt je ukončený fyzicky aj administratívne

Typ: ostatné
Rozsiahlu opravu ciest, chodníkov a parkovísk sídliska Medvedzie zabezpečilo mesto prostredníctvom eurofondov.

V j ú n i m i n u l é h o roka začali prvé práce cezhraničného projektu Cesty s výhľadom na Tatry, garancia trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko a v decembri minulého roka bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie, čo sa dá vyjadriť slovom mimoriadny úspech nášho mesta. Obyvatelia sídliska mohli denne sledovať ako rekonštrukčné práce postupujú, ale len málokto vie, koľko úsilia stálo kompetentných pracovníkov doviesť projekt do želaného konca. Vidíme výsledok tohto sna- ženia. Vyfrézovaných bolo takmer 25 700 m2 ciest, ktoré boli pokryté vyrovnávajúcim a podkladovým asfaltovým krytom, položených cca 7 700 m obrubníkov a upravených takmer 10 600 m2 priľahlých priestorov, upravených 87 cestných kanalizačných príklopov, cca 1 600 m2 dlažby na chodníky. V tejto fáze projektu mali byť všetky práce ukončené. Vedeniu mesta sa však podarilo z úspor vo verejnom obstarávaní vo výške cca 460 tisíc eur zrekonštruovať ďalších 2 236 m cestných obrubníkov, položených bolo 2 620 m záhonových obrubníkov, 16 162 m2 asfaltovej plochy, 524 m2 zámkovej dlažby (plocha pri bytovom dome č. 46), dokončili sa chodníky v rámci celého sídliska. Vďaka pevne stanoveným pravidlám, dobrej organizácii a maximálnemu úsiliu dodržiavať časový harmonogram prác aj v priebehu víkendov a transparentne využitým úsporám po verejnom obstarávaní bolo možné dokončiť projekt v tak krátkom čase a tak veľkom rozsahu, čo sa určite na Slovensku nikomu nepodarilo. Súčasťou investičnej časti projektov v našom meste a gmine Kościelisko boli aktivity napomáhajúce rozšíreniu cezhraničnej spolupráce s vplyvom na spoločensko-hospodársky rozvoj partnerských regiónov. V Tvrdošíne sa v októbri za účasti poľského partnera konala konferencia týkajúca sa rozvoja spoločnej turistiky a vytvorenia spoločnej turistickej ponuky a deň dopravnej bezpečnosti pod názvom Dopravná bezpečnosť v rukách detí a mládeže. Kościelisko pripravilo stretnutia záchranných služieb a služieb verejného poriadku, ktorých cieľom bolo stanovenie pravidiel pre spoluprácu medzi partnerský- mi mestami v oblasti spoločných činností zameraných na zlepšenie verejnej bezpečnosti obyvateľov pohraničia a posilnenie cezhraničnej spolupráce a konferenciu zameranú na posilnenie spolupráce v oblasti dopravy a komunikačných spojení a spoločnej turistickej ponuky pre región. Obidve samosprávy vydali bulletiny so spoločnou turistickou ponukou pre región a mapy lokálnych a regionálnych ciest so zaznačenými turistickými atrakciami, gastronomickými, obchodnými a ďalšími objektmi. Ako nás informoval primátor I. Šaško, hoci investičná časť projektu bola už skolaudovaná v decembri, koncom februára odchádzala záverečná monitorovacia správa do Krakowa, čím bol projekt ukončený aj administratívne. Spolu s wójtom B. Pitońom budú pokračovať v ďalšom rozvoji poľsko-slovenskej spolupráce a usilovať sa o trvalý rozvoj pohraničných oblastí v zlepšovaní cezhraničnej infraštruktúry zameranej na bezpečnosť, zvýšenie dopravnej dostupnosti a atraktivity regiónu pre obyvateľov, investorov a turistov. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 21:09
Autor: Správca Webu