Obsah

Celá mestská časť žije projektom cezhraničnej spolupráce Podrobnosti

Typ: ostatné
Projekt Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko, spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 od júna intenzívne vnímajú všetci obyvatelia mestskej časti Medvedzie a jeho návštevníci.

Na základe verejného obstarávania bola 30. júna uzavretá Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác a odvtedy sa na komunikáciách intenzívne pracuje, o čom svedčí aktualizácia fotografií – link „Počas rekonštrukcie“.

Doteraz boli vykonané boli zemné, stavebné a ostatné konštrukcie a práce v súlade s určeným harmonogramom, ktorý dodávateľ dodržiava aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu. Do súčasnosti bolo položených 4 200 m obrubníkov z celkového množstva 7 700 m,  položených 15 000 m2vyrovnávajúcich a podkladných asfaltových vrstiev z celkového  množstva  24 000 m2, vyfrézovaných bolo 21 000 m2 jestvujúcich ciest a parkovísk.

Mesto Tvrdošín a Gmina Kościelisko naďalej postupujú  spoločne pri hospodárskom rozvoji svojich regiónov a zlepšovaní kvality života obyvateľov žijúcich po oboch stranách hranice s cieľom preniesť spoluprácu aj na bežných obyvateľov a podnikateľov obývajúcich územia oboch obcí. Majú záujem o ďalší rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce ekonomických subjektov, verejných inštitúcií a obyvateľov, ktorá bude podporovať trvalý rozvoj pohraničných oblastí i  v oblasti zlepšovania cezhraničnej infraštruktúry zameranej na bezpečnosť, zvýšenie dopravnej dostupnosti a atraktivity regiónu pre obyvateľov, investorov a turistov.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 21:19
Autor: Správca Webu