Obsah

Limba sa stala majetkom mesta

Typ: ostatné
Necelý rok trvali práce na rekonštrukcii Centra tradícií a turizmu – hoteli Limba. Koncom februára otvoril svoje brány pre občanov mesta a návštevníkov.

V rok u 1 9 7 3 sa začalo so stavbou hotela Limba. Už od jeho otvorenia v roku 1976 ponúkal najlepšie služby v meste aj blízkom okolí. Tešil sa obdivu a pochvalám každého, kto do neho vkročil. V istom momente však hotel začal byť nezaujímavým a neatraktívnym ako pre turistov, tak aj pre domácich. Zvláštnymi a nekalý- mi praktikami sa podarilo získať hotel pod svoje vedenie súkromnej osobe. Úroveň poskytovaných služieb začala klesať tak rýchlo ako začala klesať aj návštevnosť. Písal sa rok 1993, keď sa vedenie mesta nemohlo viac prizerať na to, ako kedysi slávny hotel začína chátrať, ako nespravodlivo a nelegálne prešiel do rúk osobe, ktorá hotel ťahala ku dnu, a preto začalo v tejto veci konať. Ešte v tomto roku Okresný súd v Námestove rozhodol, že kúpna zmluva, na základe ktorej údajne firma kúpila hotel je neplatná. Týmto sa začal takmer 25-ročný maratón súdnych prieťahov, sporov a snahy o získanie hotela do vlastníctva mesta. Dôležitým dátumom v tejto kauze sa stal 27. marec 2008, kedy Krajský súd v Žiline rozhodol, že hotel i pozemky k nemu priľahlé sú vlastníctvom mesta Tvrdošín. Hoci súdy uznali vlastníctvo mestu, do cesty spravodlivosti sa stavali jednotlivé osoby i súkromná firma, ktoré tieto rozhodnutia nerešpektovali a ignorovali. Odmietali hotel vydať, preto sa vedenie mesta opäť obrátilo na štátnu spravodlivosť s požiadavkou o vypratanie nehnuteľnosti. Neoprávnený užívateľ však zatiaľ okupoval hotel, ktorý chátral. Jeho 17 rokov slávy už predbehlo 20 rokov zlomyseľného a zámerného nezáujmu a zanedbávania. Zdalo sa, že definitívnu bodku za súdnymi konaniami urobil Najvyšší súd Slovenskej republiky 29. septembra 2009, ktorý potvrdil, že vlastníkom hotela Limba je mesto Tvrdošín. Kvôli obštrukciám v súdnom konaní ohľadom vypratania tohto objektu sa však naďalej preťahoval čas, kedy mohlo vedenie mesta vstúpiť do objektu a manipulovať s jeho vybavením. 21. apríla 2010 súd konečne vyriekol rozsudok o vyprataní nehnuteľnosti do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Avšak kvôli obštrukciám zo strany súkromnej firmy mesto malo ešte v roku 2012 problém reálne vstúpiť do objektu a začať konať potrebné opravy. Odhodlanie nevzdať sa a maximálna snaha zo strany vedenia mesta však mali túto situáciu čoskoro zmeniť. Aj napriek nekonečným súdnym prieťahom začalo vedenie mesta ešte v roku 2010 verejne uvažovať o rekonštrukcii a oživení zašlej slávy hotela vytvorením cezhraničného projektu. Už v prvej etape hodnotenia bol projekt schválený, avšak musel byť počas troch rokov prispôsobovaný požadovaným kritériám. „Po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Európskej únie sme museli rýchlo konať, pretože sme mali stanovený veľmi krátky termín. Stretli sme sa s ústretovým vedením firmy Stavpoč, ktorá vyšla úspešne z procesu verejného obstarávania. Kompetentný a skúsený partner pre realizáciu tak významného projektu a enormný záujem dokončiť dielo v plánovanom termíne z oboch strán priniesol výsledky. Hotel stojí a radí sa medzi atraktívne a dostupné miesta a oblasti služieb a cestovného ruchu,“ hovorí primátor, ktorý absolvoval tento takmer 25-ročný maratón súdnych konaní a snahy o získanie hotela do vlastníctva mesta tak, ako to zákon o majetku mesta deklaroval. Namieste je pripomenúť si „gazdovanie“ takzvaného, no najmä neoprávneného predchádzajúceho užívateľa, keď sa hotel stal nezaujímavým a neatraktívnym ako pre turistov, tak aj pre domácich a postupne sa premenil na miesto, kde len z času na čas niekto prespal. Na miesto, kde sa začala zanedbávať údržba i hygiena. Po tom, ako sa hotel dostal do majetku mesta, najväčší šok zažili pracovníci technických služieb. Keď vypratali odtiaľ všetok nefunkčný a rokmi opotrebovaný nábytok. Naskytol sa im mrazivý pohľad. Omietky boli opadané, drevené okná zvetrané, vykurovací systém i vzduchotechnika nefungovali, zničené boli elektroinštalácie, cez poškodenú strechu presakovala do budovy dažďová voda. Rozvody ústredného kúrenia boli zničené po tom, čo v nich zamrzla voda. Bez pravidelnej údržby sa rozšírili plesne, skorodovali všetky kovové časti zariadenia. V rámci cezhraničnej spolupráce mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko vedenie mesta pripravilo projekt na rekonštrukciu objektu. Tento projekt bol vypracovaný v rámci programovacieho obdobia 2007-2013. Vo veľmi krátkom čase sme stihli pripraviť potrebné dokumenty, zabezpečiť stavebné povolenie či technickú dokumentáciu. Dnes, necelý rok po tom, ako začali rekonštrukčné práce v hoteli, prespali v ňom prví návštevníci, a čo je najdôležitejšie, vedenie mesta v týchto dňoch obdržalo uznesenie z Krajského súdu v Žiline, voči ktorému sa nie je možné odvolať. Na základe odpovede z Ministerstva hospodárstva SR, ktoré sa jednoznačne vyjadrilo, že „takýto majetok nadobudne obec priamo zo zákona, za podmienok stanovených v ZoMO, jeho prevzatím,“ teda Krajský súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutie, že hotel patrí mestu Tvrdo- šín. „Trvalo 25 rokov, kým sme sa cez množstvo súdnych konaní, prieťahov a obštrukcií dovolali zákona a hotel právoplatne patrí mestu, tak, ako to malo byť už na začiatku 90-tych rokov. Človek si pomyslí, že to ani nie je možné, aby toľké roky nemohol využívať to, čo mu zo zákona patrí. Verím však, že týmto rozhodnutím skončilo obdobie domáhania sa práva a začne obdobie, kedy hotel nadobudne všetky aspekty úspešného centra cestovného ruchu v našom meste,“ povedal primátor I. Šaško. Centrum tradícií a turizmu Limba má základné vybavenie na úrovni 3 hviezdičkového hotela s kapacitou 60 lôžok s možnosťou prísteliek. Reštaurácia zabezpečí obsluhu pre 60 až 100 osôb, pričom kuchyňa je schopná pripraviť až 450 jedál denne. Kaviareň má kapacitu 40, Mliečny bar s pochúťkami miestnej a poľskej gastronómie 40 osôb. Veľ- ká konferenčná sála pre 100 osôb, malé pre 40 a 20 osôb rozšírili ponuku poskytovaných služieb. Milovníci fitnes prídu na svoje v športovo relaxačnej miestnosti. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a rozpočtu mesta.


Vytvorené: 5. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2018 23:18
Autor: Správca Webu