Obsah

Centrá tradícií a turizmu

Typ: ostatné
Názov projektu: „Centrá tradícií a turizmu”

Prioritná os: 2 Sociálny a ekonomický rozvoj

Oblasť podpory v rámci prioritnej osi : 1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu

Oblasť podpory: 57

Číslo projektu: WTSL.02.01.00-82-297/10

Cieľom projektu je rekonštrukcia a vybudovanie dvoch centier tradícií a turizmu v meste Tvrdošín a poľskej gmine Kościelisko, ktoré sú realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. V tomto projekte je Tvrdošín vedúcim partnerom a Kościelisko projektovým partnerom.

V rámci rekonštrukcie Centra tradícií a turizmu bude na objekte opravená strecha, opravená a zateplená fasáda budovy, vybudovaný nový vnútorný vodovod a kanalizácia, nový vykurovací systém - kotolňa na tuhé palivo vymenená za plynovú, inštalovaná vzduchotechnika a elektroinštalácia. V celej budove budú robené povrchové úpravy stien, zateplené stropy, vymenené podlahové krytiny, obklady, dlažby vo všetkých miestnostiach. Naplánovaná je výmena okien, dverí, presklených stien, celého vybavenia kuchyne, výťahov, oprava balkónov ako aj množstvo ďalších prác, ktoré budú končiť interiérovým vybavením celého objektu.

Projekt „Centrum tradície a turizmu Tvrdošín“ si dal za cieľ komplexne zrekonštruovať existujúci chátrajúci hotel na moderné  centrum  s ubytovacou kapacitou 60 postelí. Bude slúžiť na kultúrno-spoločenské podujatia, ponúkať ubytovacie, reštauračné, kongresové, výstavné, obchodné a relaxačné služby na jednom mieste. V budove bude vytvorená veľká a malá konferenčná sála, výstavná miestnosť, mliečny bar na predaj aj tradičných oravských a poľských produktov, jedáleň a športovo-relaxačná miestnosť pre ubytovaných hostí.

Prebehlo už verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a s rekonštrukčnými prácami na objekte sa začne začiatkom mája. Plánovaný termín ukončenia projektu je december 2014.

V projekte sú stanovené ciele:

- dôraz na kooperáciu pri rozvoji turistického sektora, udržanie si lokálnej identity, prírodného a kultúrneho dedičstva slovensko-poľskej prihraničnej oblasti pre ďalšie generácie,

- zvýšenie  atraktivity regiónov pre turistov, podpora rozvoja turistického ruchu vytvorením chýbajúcich služieb a produktov  v meste a regióne (ubytovanie, gastronómia a i.), ktorý je bohatý na prírodné krásy a turistické atrakcie,

- vytváranie kontaktov a rozvoj kontinuálnej kooperácie medzi obyvateľstvom miest a regiónov  oboch cezhraničných partnerov,

- posilnenie konkurencieschopnosti pohraničného regiónu prostredníctvom zriadenia dvoch centier tradícií a turizmu,

- podpora aktivít zachovávajúcich identitu a tradície lokálnych komunít. - organizácia konferencií, seminárov, worshopov, kultúrnych podujatí –festivaly, výstavy, predstavenia,

- spoločná prezentácia slovensko-poľského pohraničia a jeho kultúrnych a prírodných hodnôt,  

- obidve centrá budú v budúcnosti zabezpečovať vhodné prostredie, aby bolo možné realizovať aktivity, ktoré sú odporúčané v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, ktoré napomôžu zvýšiť trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť slovensko-poľského  pohraničia práve tým, že budú prezentovať domáce a cezhraničné podnikateľské prostredie a motivovať vzájomnú hospodársku spoluprácu,

-investičnými aktivitami v cestovnom ruchu na oboch stranách hranice vytvoriť podmienky pre zvýšenie atraktivity prostredia pre cestovný ruch, spoločnými aktivitami prispieť ku skvalitneniu a modernizácii cezhraničného turizmu.

Celkový rozpočet projektu: 2 057 689,24 €

Projekt Centrá tradícií a turizmu bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 055 098,82 (51,28 %), prostriedkov štátneho rozpočtu 7 501,20 (0,36 %) a rozpočtu mesta 1 002 590,42 (48,72 %) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.


Vytvorené: 5. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2020 14:10
Autor: Správca Webu