Obsah

Fond na podporu umenia

Typ: ostatné
Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Program 6Pamäťové a fondové inštitúcie

6.1 Knižnice - 6.1.1 Knižničná činnosť

Názov projektu: "Doplnenie a implementácia modulov softvérového a hardvérového vybavenia Mestskej knižnice v Tvrdošíne"

Číslo žiadosti: 16-611-03456. Finančne podporená z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia sumou vo výške 1500, 00 EUR.

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom: „Doplnenie a implementácia softvérového a hardvérového vybavenia Mestskej knižnice v Tvrdošíne“ a to vo výške 1500,00 EUR.

Zámery a ciele projektu: Doplnenie nových modulov softvérového vybavenia mestskej knižnice v Tvrdošíne. Výsledkom bude skvalitnenie knižnično-informačných služieb v uvedenej knižnici. Celkový prínos projektu – poskytovanie rýchlejších, efektívnejších, modernejších knižničných služieb.

6.1.3 – Akvizícia knižníc

Názov projektu: "Nákup kníh pre všetkých čitateľov Mestskej knižnice v Tvrdošíne"

Číslo žiadosti: 16-613-03006. Finančne podporená z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia sumou vo výške 1100,00 EUR.

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom: „Nákup kníh pre všetkých čitateľov Mestskej knižnice v Tvrdošíne“ a to vo výške 1100,00 EUR.

Zámery a ciele projektu: Zakúpiť knihy pre všetkých čitateľov mestskej knižnice v Tvrdošíne, zabezpečiť tým spoznanie nových informácií, rozšíriť knižničný fond, aktualizovať knižničný fond, zvýšiť počet čitateľov. Výsledkom bude skvalitnenie poskytovaných služieb. Projekt je určený všetkým registrovaným používateľom knižnice (žiaci, študenti, pracujúci, dôchodcovia, ostatní používatelia).


Vytvorené: 20. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2018 09:16
Autor: Správca Webu