Obsah

Ministerstvo kultúry SR

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry SR

obrázok

Projekty mesta podporené v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2015

Program 1: Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví národnej kultúrnej pamiatky Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, č. ÚZPF 253/0, Cintorínska ul., Tvrdošín.

Predmetom zmluvy č. MK-7501/2015/1.2 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na obnovu strechy a súvisiacich konštrukcií – ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu, obnova strechy a súvisiacich konštrukcií – oprava alebo výmena laťovania alebo debnenia strešnej konštrukcie, zabezpečovacie práce, obnova strechy a súvisiacich konštrukcií – oprava alebo výmena strešnej krytiny

Zámery a ciele projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie likvidácie plesní – eliminácie účinkov drevokazného hmyzu v podkroví lode kostola, ktorá nadväzuje na vykonanú realizáciu sanácie plesní v interiéri kostola.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Tvrdošín dotáciu na reštaurovanie kultúrnej pamiatky v čiastke 6 000 eur.

FOTOGALÉRIA pred reštaurovaním

FOTOGALÉRIA počas reštaurovania

FOTOGALÉRIA po reštaurovaní

-------------------------------------------------------------------------

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram: 2.1: Knižnice a knižničná činnosť

Názov projektu: Modernizácia softvérového vybavenia Mestskej knižnice v Tvrdošíne

Predmetom zmluvy č. MK-872/2015/2.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na nákup knižnično-informačného systému v sume 2 261 eur..

Zámery a ciele projektu:

Skvalitnenie knižnično-informačných služieb v knižnici zakúpením knižnično-informačného systému, zefektívnenie softvérového vybavenia knižnice, prepojenie databáz knižničných systémov hlavnej knižnice a pobočky.

-------------------------------------------------------------------------

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram: 2.5: Akvizícia knižníc

Názov projektu: Akvizícia náučnej i krásnej literatúry – skvalitnenie služieb v Mestskej knižnici v Tvrdošíne

Predmetom zmluvy č. MK-5/2015/2.5 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na nákup knižničného fondu v sume 950 eur.

Zámery a ciele projektu:

Zakúpenie nových kníh pre mestskú knižnicu na doplnenie knižničného fondu o aktuálnu literatúru z oblasti náučnej a krásnej literatúry, zvýšenie počtu čitateľov, skvalitnenie knižničných služieb.

-------------------------------------------------------------------------

Program 7: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 7.1: Prehliadky, festivaly, súťaže

Názov projektu: Jubilejný XXV. ročník Folklórnych slávností pod Osobitou

Predmetom zmluvy č. MK-6421/2015/7.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu tvorivosť, voľnočasovú aktivitu a vzdelávací program v kultúre - na prípravu a realizáciu folklórnych slávností.

Zámery a ciele projektu:

Zachovanie hodnôt tradičnej slovenskej kultúry prezentovaním piesní, tancov, hudby, zvykov súbormi z regiónu Oravy a Slovenska, prezentácia slovenskej ľudovej kultúry prostredníctvom krajanských súborov a posilnenie kultúrnych väzieb z poľského pohraničia.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Tvrdošín dotáciu na prípravu a realizáciu folklórnych slávností čiastku 1 000 eur.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 16. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2017 01:01
Autor: Správca Webu