Obsah

Ministerstvo kultúry SR

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry SR

obrázok

Projekty mesta podporené v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2012

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram 2.5: Akvizícia knižníc

Názov projektu: Nákup knižničného fondu do Mestskej knižnice v Tvrdošíne

Predmetom zmluvy č. MK-3569/2012/2.5 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 1200 eur.

Vyhodnotenie projektu: rozšírenie i aktualizácia knižničného fondu, obnovenie knižničného fondu z oblasti náučnej literatúry, krásnej literatúry pre dospelých, literatúry pre deti a mládež. V každej knihe je zapísaný text: “Publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“ Dotáciou bol rozšírený knižničný fond o nové tituly, o ktoré mali čitatelia záujem. Pomohli podporiť vzdelávanie, záujem o čítanie hlavne u  detí a mládeže, ale aj u dospelých.

Program 7: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 7.1: Prehliadky, festivaly, súťaže

Názov projektu: Včelár celým srdcom. Spomienka na Kolomana Novackého, významnú osobnosť slovenského včelárstva pri príležitosti 115.výročia jeho narodenia

Predmetom zmluvy č. MK-4283/2012/7.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť, voľnočasovú aktivitu a vzdelávací program v sume 500 eur.

Vyhodnotenie projektu: cieľom podujatia bolo spropagovanie života a činnosti včelárskeho odborníka JUDr. Kolomana Novackého (24.5.1897 Tvrdošín-22.11.1969 Prievidza), včelárskeho odborníka, ktorý významom svojej práce je zaradený na 3. miesto v histórii slovenského včelárstva, oboznámiť s jeho prácou širokú verejnosť a zvýrazniť význam jeho práce pre slovenské včelárstvo. Konal sa seminár o práci včelára, popularizačná prednáška o včelárstve, prezentácia včelárskych pomôcok. V mestskom parku boli odpremietané filmy s včelárskou tematikou, prezentácia a predaj včelích produktov a pomôcok. Súčasťou podujatia bola výstava historických úľov zo zbierkových fondov Oravského múzea a Múzea oravskej dediny v Zuberci.

Za obsah a správnosť zodpovedá: Mgr. Anna Čelková


Vytvorené: 17. 1. 2013
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2017 01:01
Autor: Správca Webu