Obsah

Ministerstvo kultúry SR

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry SR

obrázok

Projekty mesta podporené v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2011

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram 2.3: Ochrana kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu dedičstva UNESCO kamerovým systémom.

Predmetom zmluvy č. MK-4361/2011/2.3 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 5 000 eur. Spolufinancovanie mesta Tvrdošín v sume 940 eur.

Vyhodnotenie projektu: Zabezpečenie objektu kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne kamerovým systémom.

Podprogram 2.5: Akvizícia knižníc

Názov projektu: Nové informačné zdroje pre mestskú knižnicu v Tvrdošíne.

Predmetom zmluvy č. MK-2969/2011/2.5 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 1 200 eur. Spolufinancovanie mesta Tvrdošín v sume 75 eur.

Vyhodnotenie projektu: rozšírenie i aktualizáciu knižničného fondu, obnovenie knižničného fondu z oblasti náučnej literatúry, krásnej literatúry pre dospelých, literatúry pre deti a mládež. Nové knihy boli poskytnuté aj čitateľom na pobočke na sídlisku Medvedzie. Z dotácie bolo zakúpených 151 kníh (1278,78 €), ktoré boli rozdelené do tematických skupín: spoločensko-politická literatúra (S) – 33 kníh, prírodovedecká (V) – 9 kníh, iná náučná (I) – 12 kníh. Náučná literatúra tak obsahuje 54 nových knižničných jednotiek. Krásna literatúra pre dospelých (beletria) – 54 kníh, mládež krásna (M) – 41 kníh, mládež náučná (MN) – 2 knihy. Knižničné jednotky zakúpené z dotácie sú spracované na počítači, uložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Do každej bol zapísaný text: „Publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“ Nové knižné tituly sú propagované a sleduje sa ich čítanie.

Program 8: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 8.1: Prehliadky, festivaly, súťaže

Názov projektu: „Zahrajte mi tichúčko...“ Prehliadka a súťaž piesní z tvorby Dariny Laščiakovej pri príležitosti jej životného jubilea.

Predmetom zmluvy č. MK-5012/2011/8.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre v sume 664 eur. Spolufinancovanie mesta Tvrdošín v sume 100 eur.

Vyhodnotenie projektu: zorganizovanie okresnej súťaže z interpretačnej tvorby D. Laščiakovej. Do súťaže sa prihlásilo 25 súťažiacich, ktorí súťažili v kategórii do 12 rokov, od 12 do 18 rokov a dospelí. Ocenení boli traja súťažiaci v každej kategórii. Samostatnou časťou bol galavečer s umelkyňou. Začal filmovým zostrihom o živote a diele umelkyne, vystúpili tu finalisti speváckej súťaže, uvedená bola krátka dramatizácia z knihy Život s piesňou, vystúpilo spevácke trio z Tvrdošína a potom nasledovala časť nazvaná S úprimným slovom umelkyne za účasti Vladimíra Dobríka, operného speváka, redaktora Slovenského rozhlasu a moderátora a Evy Luckej, sólistky Štátnej opery z Banskej Bystrice. Súťaže a galavečera sa zúčastnilo cca 600 ľudí, vstup na podujatie bol voľný.

Fotodokumentácia

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 foto 8 foto 9

Za obsah a správnosť zodpovedá: Mgr. Anna Čelková


Vytvorené: 11. 1. 2012
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2017 01:01
Autor: Správca Webu