Obsah

Práce na mikroprojekte vstupujú do záverečnej fázy .

Typ: ostatné
Súbežne s projektom „Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia“ prebiehal mikroprojekt „Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín“, ktorý je tiež realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Pre obyvateľov mesta a turistov vzniknú nové oddychové zóny. Pri rozhľadni Nad Úplzňou (Borová) 780 m.n.m. bude postavený altánok o rozmeroch 9 x 5 m. Jeho súčasťou  bude stolové sedenie, oddychová časť na sedenie, lanová sieť, závesná hojdačka pre deti a dospelých na spevnenom podklade z prírodného kameňa. Identický altánok bude postavený aj v Oraviciach. Výstavba altánku  s príslušenstvom na rozhľadni spríjemní a skultúrni pobyt všetkých, ktorí sa prídu pokochať krásnymi pohľadmi na okolitú prírodu. Z nej za dobrého počasia uvidíme Belianske, Vysoké, Západné a Nízke Tatry, Chočské vrchy s majestátnym Chočom, Veľkú Fatru, Oravskú Maguru s časťou Oravskej priehrady a Babiu horu. Od návštevníkov mesto očakáva tiež dávku kultúrnosti – dodržiavanie čistoty prostredia, šetrnosť k prírode, pretože príroda je prostredie, ktoré musíme chrániť pre seba aj pre ďalšie generácie. Rozhľadňa sa nachádza v lokalite Žiarec. V okrese Tvrdošín patrí lokalita Žiarec medzi genofondovo významné lokality. Je tu výskyt biotopov európskeho a národného významu: Nížinné a podhorské kosné lúky, trnkové a lieskové kroviny, slatiny s vysokým obsahom báz. Vyskytujú sa tu druhy chránených a ohrozených rastlín európskeho významu: vstavač mužský poznačený (Orchis mascula subsp. Signifera), ostrica Davallova (Carex davalliana), ostrica Hostova (Carex hostiana), ostrica metlinatá (Carex paniculata), Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), bahnička málokvetá (Eleocharis quinqueflora), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris).

Pri rozhľadni bude postavené aj oddychové sedenie  prestrešené ľahkým materiálom, umiestnené na  spevnenom kamennom povrchu. Identické, rovnaké sedenie bude inštalované aj pri vyrovnávacej nádrži. Tam vytvorením terénnych násypov zeminy spolu so zeleňou vytvorí protihlukovú a estetickú bariéru od okolitej dopravy, čím bude vytvorené kľudné prostredie pre oddych cykloturistov. Súčasťou bude aj doplňujúci mobiliár.

Vďaka mikroprojektu vznikla v našom meste nová cykloturistická trasa v dĺžke 14,7 km, ktorá spája Rozhľadňu nad Úplzňou s Javorovým vrchom. Altánok v Oraviciach bude umiestnený pri rieke Oravica na začiatku cesty do Tichej doliny. Popri cyklotrase aj pri altánkoch a sedeniach bude umiestnených 8 informačných tabúľ s označením propagujúcim Program Interreg.

Po novovytvorenej trase, pri altánkoch a oddychových zónach bude umiestnených 8 informačných tabúľ s mapami, informáciami o prírodnom a kultúrnom dedičstve danej oblasti. Súčasťou projektu aj edukačná aktivita s prednáškami o prírodnom a kultúrnom dedičstve, do ktorej sa zúčastnia zástupcovia partnerskej Gminy Kościelisko a nášho mesta. Výstupom projektu bude bulletin „Spoznávajme kultúrne a prírodné hodnoty Oravy a Podhale v troch jazykových mutáciách (slovensky, poľsky, anglicky a mapa s popisom cyklistických trás. Projekt bude ukončený 31. augusta.

 

Fotogaléria – inštalácia altánku na rozhľadni nad Úplzňou

 


Vytvorené: 1. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2021 09:08
Autor: Mgr. Erika Čajková