Obsah

Mesto sa postaralo o cirkevné pamiatky, ktoré kedysi dali postaviť z vďaky a úcty naši predkovia

Typ: ostatné
Naše mesto spolu s gmi­nou Kosćielisko sa rozhodlo zachrániť kultúrne dedičstvo sakrálnych pamiatok tak, že bol s prostriedkov Európ­skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Sloven­sko 2014-2020 vypracovaný projekt na záchranu kultúrnych pamia­tok v Gmine Kościelisko a v Tvrdošíne.

V našom meste sa to týkalo pamiatok -  Súsošia na pilieri/Korunovania Panny Márie, sochy sv. Jána Ne­pomuckého, Mariánskeho stĺpa, Kamenných levov, Centrálneho kríža na cintoríne v Medvedzí. V súčasnosti prebieha rekon­štrukcia týchto kultúrnych pamiatok, ktoré v priebehu niekoľkých týždňov sa vrátia na pôvodné miesto v novej reštaurovanej podobe.


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2019 09:11
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak