Obsah

Mesto sa postaralo o cirkevné pamiatky

Typ: ostatné
Táto skutočnosť o záchranu kultúrneho dedičstva sa niesla aj v uplynulom období, keď vedenie mesta našlo finančné prostriedky, aby sme si zachránili najvzácnejšiu kultúrnu pamiatku nášho mesta – drevený kostol Všetkých svätých, ktorému sa dostalo tej najväčšej pocty pre nás zápisom do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

K vzácnej kultúrnej pamiatke patrí tiež kostolík sv. Anny v Oraviciach, o ktorého trvalú rekonštrukciu a údržbu sa stará Urbár Tvrdošín, ktorý postavili naši predkovia, pričom aj dnes je tento kostol súčasťou vlastníctva, a najmä starostlivosti urbarialistov nášho mesta. K ďa l š í m p a m ä t n ý m miestam nášho mesta, na ktoré sme spoločne hrdí patrí Skalka na Medvedzím, ktorú dnes takpovediac každý deň navštevuje množstvo našich spoluobčanov a ktorú tiež vyhľadáva množstvo turistov. Táto prírodná skala nad Medvedzím, do ktorej bol vysekaný otvor pre sochu Panny Márie je už po mnohé roky ú t o č i s k o m a m i e s t o m modlitieb veriacich nášho mesta. Skalka dostala za posledné roky n o v ú t v á r i súčasnú podobu, najskôr z iniciatív y vedenia urbáru v Medvedzí vybudovaním prístupových schodov. V ďalšej etape sa iniciatívy ujalo vedenie mesta, ktoré dalo spracovať projektovú dokumentáciu aktuálneho stavu celkového dotvorenia, ktorého dielo sa následne aj realizovalo z rozpočtu mesta. Naše mesto spolu s gminou Kosćielisko sa rozhodlo zachrániť kultúrné dedičstvo sakrálnych pamiatok tak, že bol s prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko vypracovaný projekt na záchranu kultúrnych pamia- tok v Tvrdošíne, a to súsošia sv. Trojice, socha sv. Jána Ne- pomuckého, Mariánsky stĺp, kamenné levy, centrálny kríž na cintoríne v Medvedzí. V súčasnosti prebieha rekon- štrukcia týchto kultúrnych pamiatok, ktoré v priebehu niekoľkých týždňov sa vrátia na pôvodné miesto v novej reštaurovanej podobe.


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2019 09:12
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak