Obsah

Očakávania sa naplnili, rekonštrukcia finišuje

Typ: ostatné
Hoci v súčasnosti prebiehajú v meste dve veľké investičné akcie cez Program cezhraničnej spolupráce, v centre pozornosti je rekonštrukcia ciest na sídlisku Medvedzie.

Je to samozrejmé, lebo sa to priamo dotýka okolo 5000 obyvateľov sídliska. Tí mali možnosť vidieť ako postupovali práce od výmeny a pokládky obrubníkov a úpravu priestoru okolo nich, cez frézovanie a pokládku asfaltového povrchu.

Vďaka pevne stanoveným pravidlám a maximálnemu úsiliu sa darí dodržiavať časový harmonogram prác. Dodávateľ stavby, ktorý sa zaviazal vykonať všetky práce v tak krátkom čase, zabezpečil pracovníkov a mechanizmy, aby pracovali v plnom nasadení aj počas víkendov.  Prestávky boli len v dňoch veľmi nepriaznivého počasia. Za všetko hovoria čísla: vyfrézovaných bolo takmer 25 700 m2 ciest, ktoré boli pokryté vyrovnávajúcim a podkladovým asfaltovým krytom. Položených bolo cca 7 700 m obrubníkov a upravených takmer 10 600 m2 priľahlých priestorov. Na cestách bolo zároveň upravených 87 kanalizačných príklopov. Potom nasledovali chodníky, na ktorých bolo položených cca 1600 m2 dlažby. Veľký význam pre obyvateľov sídliska má rozšírenie parkovacích plôch, keďže sa na sídlisku projektovanom v 70-tych rokoch 20. st. s nimi nerátalo. Mesto v spolupráci s dodávateľom stavby zabezpečili dobrú organizáciu prác a pričinili sa o to aj občania, ktorí rešpektovali pokyny a v čase prác uvoľňovali parkovacie miesta.

V súčasnosti pokračujú práce ďalej, a to vďaka vedeniu mesta, ktoré vedelo využiť úspory o verejnom obstarávaní. Mnohé návštevy v Krakowe, Waršave  a Bratislave priniesli želaný výsledok. Úspory z verejného obstarávania tohto projektu sa „nerozplynuli“. Žiadosti mesta bolo vyhovené a tieto prostriedky sú v súčasnosti preinvestovávané do ďalších rozšírených úsekov ciest, chodníkov a parkovísk. Veľkú úlohu pri jednaní zohrali dopredu projekčne a stavebne pripravené ďalšie úseky miestnych komunikácií. Ich úprava sa týka ďalších 15 580 m2 plôch.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 21:16
Autor: Správca Webu