Obsah

Dopravná situácia by sa mala zlepšiť už tento rok

Typ: ostatné
Ďalší projekt v rámci programového obdobia 2007-2013, ktorý sme si nazvali „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko“, prinesie obom samosprávam novú kvalitu v dopravnej situácii v niektorých častiach gminy i nášho mesta.

V našom meste sa uskutoční rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií, častí chodníkov a priliehajúcich odstavných a parkovacích miest na sídlisku Medvedzie, podľa projektu vypracovaného ešte v roku 2010, a ktorý bol súčasťou žiadosti o finančné prostriedky z Európskej únie. Vedenie mesta viedol k vytvoreniu tohto projektu nevyhovujúci technický stav ciest a zámer zabezpečiť lepší dopravný systém pre motorové vozidla, ako aj chodcov. Na novovybudovaných vjazdoch a priechodoch pre chodcov sa uskutočnia bezbariérové úpravy, aby zabezpečili možnosť bezproblémového prístupu aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Ide o ďalšiu veľkú investičnú akciu s predpokladaným rozpočtovým nákladom  pre naše mesto cca 1.369.800 eur s vlastnou finančnou spoluúčasťou len 5 percent a pre Gminu Kościelisko vo výške cca 800.000 eur.

V súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania pre výber najvýhodnejšieho dodávateľa stavebných prác, s ktorým následne mesto Tvrdošín uzatvorí zmluvu o dielo. Súčasťou zmluvy bude uzatvorenie časového harmonogramu s termínom ukončenia stavebných prác do konca októbra. Ide o veľmi krátky termín na realizáciu projektu, no tento termín je záväzným vzhľadom k tomu, že sa končí programovacie obdobie rokov 2007-2013, ktoré sa finančne uzatvára v tomto roku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2018 21:20
Autor: Správca Webu