Obsah

Výbor pre mestskú časť Oravice

Členovia výboru v mestskej časti Oravice:

Mgr. Jančeková Vlasta - kontakt: tel.: 043/ 530 9017, e-mail: zastupca@tvrdosin.sk
MUDr. Jelenčík Ján
Gonda Ján
Skurčáková Marta
Ing. Pafčo Jozef - zapisovateľ