Obsah

Gymnázium Tvrdošín  úspešné v medzinárodných projektoch

Typ: ostatné
Gymnázium Tvrdošín...a hneď v niekoľkých. „Zimné športy a aktívny životný štýl“ je prvým z medzinárodných projektov Gymnázia Tvrdošín, ktorý bude škola spolu s partnerskými školami v Českej republike, Litve a Fínsku realizovať v priebehu 30 mesiacov. Vďaka grantu Erasmus+ si študenti vyskúšajú klu-ski, bigfoot, zimný rybolov v Litve, kiting na snehu, snežnice, fat bike, snowscoot, arktické plávanie vo Fínsku, kick sled, korčuľovanie na zamrznutom mori...

          „Národnosť a identita ako úloha pre budúcnosť Európy na základe spoločnej histórie a zodpovednosti“ – ďalší, tentokrát 2-ročný medzinárodný projekt Gymnázia Tvrdošín a participujúcich škôl v Česku, Nemecku a Maďarsku. Jeho úlohou je spoznať smerovanie tých krajín EÚ, s ktorými sme v minulosti mali veľa spoločného. Projekt je prepojený s projektom eTwinning, takže študenti sa už teraz vzájomne poznajú a pracujú na zadaných úlohách. Toto prepojenie je veľmi ocenené aj Národnou agentúrou pre Erasmus + projekty.

          „Euroscola 2020“ – tretí medzinárodný projekt, ktorý študenti a ich pedagógovia práve v tomto predvianočnom čase ukončili. Víťazná škola sa zúčastní Európskeho podujatia pre mladých v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu a iných osobností európskej integrácie, prípadne sa podľa umiestnenia vybraná škola zúčastní pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu.

          AFS – medzinárodná organizácia, s ktorou má Gymnázium dlhoročnú skvelú spoluprácu, opäť rokovala na pôde našej školy o možnostiach študovať v zahraničí, hosťovať zahraničného študenta, stať sa dobrovoľníkom, cestovať po svete či zúčastňovať sa stretnutí dobrovoľníkov za Slovensko.

          DofE – medzinárodný program, ktorý je ďalším z mimoriadne úspešných. Máme 21 úspešných a medzinárodným certifikátom ocenených absolventov bronzovej úrovne, 2 absolventov plniacich si zlatú úroveň programu, 2 na striebornej úrovni a veľkú skupinu začínajúcich účastníkov.

          Aj tento školský rok máme študentku, ktorá už začala študovať na strednej škole v USA. Dve ďalšie študentky osemročného programu Gymnázia Tvrdošín žiadajú o ročný štipendijný pobyt na strednej škole v zahraničí v rámci ponuky organizácie Leaf.

          Vzdelávame sa, súťažíme – v medzinárodnej súťaži v písaní poviedok v anglickom jazyku, v medzinárodnej prekladateľskej súťaži a v predmetových olympiádach. Hosťujeme – medzinárodnú študentku Sofiu z Talianska, zároveň sme pozvaní na pôdu Jagelonskej univerzity v Krakove, kde máme tiež niekoľko úspešných študentov.

          No predovšetkým zostávame školou pyšnou na svojich študentov, na výbornú spoluprácu s mestom Tvrdošín, s p. primátorom a najnovšie aj na spoluprácu s rodičmi, pretože prvý ročník florbalového turnaja medzi študentami, rodičmi a učiteľmi bol fakt božský. Ďakujeme.


Vytvorené: 4. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2019 15:08
Autor: