Obsah

16.11.2018 Otvorenie Centra právnej pomoci v Tvrdošíne

Typ: ostatné
Centrum právnej pomociPrimátor mesta Ivan Šaško sa 16. novembra 2018 zúčastnil oficiálneho otvorenia novej kancelárie "Centra právnej pomoci" v Tvrdošíne

Potešujúcou správou pre občanov Tvrdošína a jeho blízkeho okolia je, že od 16.11.2018 budú môcť požiadať o bezplatné poskytnutie právnej pomoci, prípadne sa poradiť s právnikmi Centra právnej pomoci priamo v Klientskom centre v budove Okresného úradu na sídlisku Medvedzie, kde bude zriadená kancelária. Po dvojročnej prestávke sa Centrum právnej pomoci znovu vracia do Tvrdošína, aby poskytovalo právnu pomoc a rady tým, ktorí to potrebujú, no na tieto služby nemajú finančné prostriedky. Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Centrum právnej pomoci poskytuje právne služby najmä formou predbežných konzultácií, na ktoré sa môže objednať ktokoľvek. Poskytuje právne rady a právnu pomoc v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu (osobný bankrot), v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. V trestných veciach a trestnom konaní Centrum právnej pomoci rady ani právnu pomoc neposkytuje. Na základe žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je možné po splnení zákonných podmienok prideliť žiadateľovi právneho zástupcu na zastupovanie v súdnom konaní. Ak má občan akýkoľvek právny problém, alebo je pred podpisom dôležitej zmluvy či iného dokumentu, prípadne, ak chce riešiť svoj právny problém súdnou cestou, môže sa objednať na konzultáciu a prísť sa osobne poradiť do Centra právnej pomoci. Kancelária v Tvrdošíne bude otvorená už v najlbližšom období. Do tej doby sa môžu občania Tvrdošína objednať a poradiť v niektorej z kancelárií Centra v Liptovskom Mikuláši alebo v Žiline, prípadne v konzultačnom pracovisku v Čadci. Viac informácií na telefónnom čísle 0650 105 100 alebo na www.centrumpravnejpomoci.sk.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 16. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2018 09:46
Autor: