Obsah

Programový rozpočet mesta

2013

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2010-2015 - Súhrn

2010-2015.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2013-2015 - Sumár

sumar.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2013-2015 - Príjmy

prijmy.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2013-2015 - Výdavky

vydavky.pdf

Programová štruktúra rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2013

struktura.pdf

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

program1.pdf

Program 2 - Propagácia a marketing

program2.pdf

Program 3 - Interné služby

program3.pdf

Program 4 - Služby občanom

program4.pdf

Program 5 - Bezpečnosť právo a poriadok

program5.pdf

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

program6.pdf

Program 7 - Komunikácie

program7.pdf

Program 8 - Bývanie a nebytové priestory

program8.pdf

Program 9 - Vzdelávanie

program9.pdf

Program 10 - Šport

program10.pdf

Program 11 - Kultúra

program11.pdf

Program 12 - Prostredie pre život

program12.pdf

Program 13 - Sociálne služby

program13.pdf

Program 14 - Administratíva

program14.pdf

Stránka

  • 1