Obsah

Programový rozpočet mesta

2022

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2019-2024 - Súhrn

01 Tabulka súhrnná roky 2019-2024.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2022-2024 - Sumár

02 rozpočet 2022-2024 sumár príjmov a výdavkov.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2022-2024 - Príjmy

03 rozpočet príjmov mesta na roky 2022-2024.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2022-2024 - Výdavky

04 rozpočet 2022-2024 sumárne tabuľky výdavkov.pdf

Programová štruktúra rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2022

05. Programová štruktúra rozpočtu mesta Tvrdošín 2022.pdf

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Program 1_Plánovanie manažment a kontrola_text.pdf

Program 2 - Propagácia a marketing

Program 2_Propagácia a marketing _text.pdf

Program 3 - Interné služby

Program 3_Interné služby _text.pdf

Program 4 - Služby občanom

Program 4_Služby občanom_text.pdf

Program 5 - Bezpečnosť právo a poriadok

Program 5_ Bezpečnosť právo a poriadok_text.pdf

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Program 6_Odpadové hospodárstvo_text.pdf

Program 7 - Komunikácie

Program 7_ Komunikácie _text.pdf

Program 8 - Bývanie

Program 8_Bývanie_text.pdf

Program 9 - Vzdelávanie

Program 9_Vzdelávanie text.pdf

Program 10 - Šport

Program 10_ Šport_text.pdf

Program 11 - Kultúra

Program 11_ Kultúra _text.pdf

Program 12 - Prostredie pre život

Program 12_ Prostredie pre život_text.pdf

Program 13 - Sociálne služby

Program 13_Sociálne služby_text.pdf

Program 14 - Administratíva

Program 14_ Administratíva_ text.pdf

Stránka

  • 1