Obsah

Partnerstvo - "Tatry nás spájajú a nedelia"

Typ: ostatné
Máme dôvod na radosť – boli sme úspešní

Dejiskom slávnostného podpísania Dohody o spolupráci v projekte "Tatry nás spájajú, a nedelia – garancia trvalého rozvoja Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko" sa stalo Kościelisko, kde primátor mesta Ivan Šaško s wójtom gminy 21. júla potvrdili svoju účasť na projekte a zaviazali sa dodržať podmienky, ktoré vyžaduje Európska únia.

Projekt, spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 má za cieľ okrem investičných akcií – modernizácie dvoch centier kultúry, Domu kultúry v Tvrdošíne a Domu ľudowego v Kościelisku, rozšíriť vzájomnú spoluprácu v kultúrnej, hospodárskej a sociálnej oblasti od mája 2009 do marca 2011, o čom sme vás informovali v predchádzajúcom čísle našich novín.

V Dome ľudovom v Kościelisku sa stretli členovia samospráv a zastupiteľských zborov a nechýbali hostia z Kobylnice, ďalšieho družobného mesta z Poľska. Pozvanie prijal aj Wicewojwoda Malopolski Stanislaw Sorys z Krakowa. Prezentácia o predchádzajúcej spolupráci, diskusie o napredovaní projektu i stanovenie najbližších konkrétnych krokov pripravili dobrú pôdu, a tak projekt spolufinancovaný z fondov EÚ v čiastke takmer 332 tisíc eur vstúpil do fázy realizácie.

Prvou aktivitou, ktorú zorganizovala slovenská strana boli Dni slovenskej a poľskej kultúry v Oraviciach a v mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí. Výstava, spoločné stretnutia  predstaviteľov samospráv, členov folklórnych súborov i ľudových hudieb a obyvateľov z oboch strán hranice je výsledkom, ktorý si organizátor mesto Tvrdošín dalo za cieľ a ktorý bol naplnený. Do programovej skladby Dní kultúry patrí aj prezentácia slovenských a poľských filmov, ktorá sa uskutočnila 16. augusta na Michalskom námestí.


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 7. 2018 12:07
Autor: Správca Webu