Obsah

Rekonštrukcia Centra tradícií a turizmu vstupuje do finálnej fázy

Typ: ostatné
Mesto odovzdalo objekt bývalého hotela Limby dodávateľovi stavby koncom apríla a od mája sa tu začalo intenzívne pracovať.

Veľkú zásluhu na tom, že za takú krátku dobu dokázal zrealizovať toto dielo, má manažment firmy, pretože dokázal organizovať práce na stavbe tak, že tam denne tam pracovalo aj vyše 50 ľudí z rôznych profesií - murári, vodári, inštalatéri a ďalší.

„Keď sme podpisovali zmluvu s dodávateľom o poskytnutí tých finančných prostriedkov, išli sme aj my do veľkého rizika, či ten dodávateľ, ktorý bol vysúťažený podľa zákona o verejnom obstarávaní bude schopný toto dielo zrealizovať podľa časového harmonogramu. Tiež sme mali obavy, či sa dá za veľmi krátky čas stihnúť zrekonštruovať taký veľký objem stavebných prác, ako to bolo naprojektované. Dnes môžeme konštatovať, aj keď je celý mesiac na dokončenie, že sa nám to podarilo,“ hovorí primátor.

V súčasnosti sa dokončievajú posledné podlažia. Kladú sa podlahové krytiny, koberce a mal by sa tam postupne doviesť aj nábytok. Postupne po jednotlivých podlažiach sa budú dokončievať práce pri inštalovaní zariadení a niektoré stavebné práce. Pokračuje sa obkladmi stien, dokončuje sa kuchyňa, osádzajú sa tam zariaďovacie predmety, ktoré sú potrebné ku vybaveniu kuchyne. Robí sa fitness v suteréne, dokončievajú sa aj práce v technickom zázemí, odskúšava sa, či funguje kúrenie, vzduchotechnika elektroinštalácia a ďalšie. Prebieha to v režime skúšobnej prevádzky a súbežne s tým pokračujú ostatné doplňovacie práce. V závere budú kladené dlažby vo vestibule.

„Okrem kontroly stavebných prác je potrebné podávať mesačné správy o postupe realizácie na Spoločný technický sekretariát do Krakowa. Projekt nie je kontrolovaný len našou skupinou a pracovným tímom, ktorý je za túto stavbu poverený, ale máme aj kontrolu od Národného kontrolóra v Bratislave, zo spoločného technického sekretariátu Krakowa (STS), a tiež musíme kontrolovať prácu nášho partnera, keďže sme vedúcim partnerom v tomto projekte,“ pokračuje zástupkyňa primátora.

Sú to hodiny a hodiny práce nielen cez týždeň, ale aj cez víkendy, aby sa predišlo možným problémom, pretože projekty z eurofondov nie sú jednoduché. Zmluvné podmienky sú prísne nastavené, musia sa dodržiavať a hľadať riešenia na plánovanú realizáciu i spôsoby riešenia, aby sa napĺňali ďalšie roky.

Stavebné práce by mali byť ukončené do konca roka a administratívne v januári. Musia byť  zdokladované, zdokumentované revíznymi správami, rôznymi certifikátmi, dodávkami, musí prebehnúť proces kontroly zhodnotenia dokladovania,  preberacie konania, kolaudačné rozhodnutie.

Dátum spustenia prevádzky hotela bude určený po splnení všetkých potrených náležitostí vyplývajúcich zo zmluvy o nenávratný finančný príspevok.


Vytvorené: 5. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2018 23:19
Autor: Správca Webu