Obsah

Ministerstvo kultúry SR

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry SR

obrázok

Projekty mesta podporené v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2013

Program 1: Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu v národnej kultúrnej pamiatke – Kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO - Návrh na reštaurovanie

Predmetom zmluvy č. MK-7783/2013/1.2 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 2 500 eur.

Vyhodnotenie projektu: Drevený kostol Všetkých svätých, ktorý bol predmetom reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie, patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie drevené kostoly na Slovensku. Z historicko-typologického hľadiska ho možno zaradiť do širšieho kontextu stredoeurópskych drevených sakrálnych stavieb, ktoré sa dochovali na území Západných Karpát, patriacich medzi typických predstaviteľov drevených sakrálnych stavieb západnej stavebnej proveniencie.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Tvrdošín dotáciu na reštaurátorský výskum, ktorý bol zameraný hlavne na stav drevnej hmoty a konštrukcie objektu, rozsah a  príčiny poškodení, rozsah zachovania originálu, rozsah a kvalitu druhotných zásahov, použité materiály a technológie, určenie optimálnych reštaurátorských technológií a postupov pre reštaurovanie.

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram 2.3: Ochrana kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu dedičstva UNESCO kamerovým a bezpečnostným systémom.

Predmetom zmluvy č. MK-6542/2013/2.3 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 9 700 eur.

Vyhodnotenie projektu: Zabezpečenie objektu kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne kamerovým a bezpečnostným systémom.

Podprogram: 2.5: Akvizícia knižníc

Názov projektu: Doplnenie knižničného fondu aktuálnou literatúrou

Predmetom zmluvy č. MK-3434/2013/2.5 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 900 eur.

Vyhodnotenie projektu: rozšírenie i aktualizácia knižničného fondu, obnovenie knižničného fondu z oblasti náučnej literatúry, krásnej literatúry pre dospelých, literatúry pre deti a mládež. Nové knihy budú poskytnuté aj čitateľom na pobočke na sídlisku Medvedzie a budú využívané aj pri rôznych kultúrno-výchovných podujatiach, ako sú rozprávkové dopoludnia, prezentácie, besedy, exkurzie do knižnice. V každej knihe bude zapísaný text: “Publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“ Dotáciou bude rozšírený knižničný fond o nové tituly, o ktoré prejavujú čitatelia záujem. Pomôžu podporiť vzdelávanie, záujem o čítanie hlavne u detí a mládeže, ale aj u dospelých.

FOTOGALÉRIA.

Za obsah a správnosť zodpovedá: Mgr. Anna Čelková


Vytvorené: 22. 8. 2013
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2017 01:01
Autor: Správca Webu