Tvrdošín - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania stavby HYPERMARKET - Tvrdošín v Krásnej Hôrke

Dátum zvesenia: 16. 10. 2020 Zodpovedá: Peter Kontra