Tvrdošín - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Vám oznamujeme,

že v našom meste bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality v našom meste bude nasledovne:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.07.2024 od 8:00 do 15:30

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.07.2024 od 8:00 do 20:00

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09.08.2024 od 8:00 do 14:00 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.08.2024 od 8:00 do 14:00