Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.04.2020

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadov

098/20

652,00 EUR

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo

Technické služby Mesta Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

097/20

70,00 EUR

Jana Balúnová

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

096/20

25,00 EUR

Jozef Jurina

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 10-2020

095/20

170,00 EUR Jedenstopäťdesiat

Lantastic SK ,spol. s.r.o

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 9-2020

094/20

30,00 EUR Tridsať

Strana Vlasť

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 8-2020

093/20

40,00 EUR

Škola zážitkov Harvart

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 7-2020

092/20

40,00 EUR Štyridsať

Škola zážitkov Harvart

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 6-2020

091/20

40,00 EUR Štyridsat

Benian Miroslav

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 5-2020

090/20

50,00 EUR Päťdesiat

Gymnázium Tvrdošín

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 4-2020

089/20

100,00 EUR Jedensto

Rodičovská rada pri ZŠ Š. Šmálika

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 3-2020

088/20

70,00 EUR Sedemdesiat

Habovštiaková Júlia Mgr.

Mesto Tvrdošín

08.04.2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 1-2020

086/20

40,00 EUR Štyridsať

OZ Misia mladých

Mesto Tvrdošín

06.04.2020

Zmluva o dielo

085/20

18 484,00 EUR

Mesto Tvrdošín

P-Parket, s.r.o.

01.04.2020

Dohoda č. 20/21/054/50

084/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

01.04.2020

Zmluva o sprostredkovaní

083/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Kreon s.r.o.

01.04.2020

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadov

082/20

1 500,00 EUR

CBA VEREX, a.s

Technické služby Mesta Tvrdošín

01.04.2020

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadov

081/20

350,00 EUR

GARBIAR Stavebniny

Technické služby Mesta Tvrdošín

01.04.2020

Zmluva o zabezpečení služieb na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov Laz Tvrdošín

080/20

20,00 EUR

Jozef Medvecký

Technické služby Mesta Tvrdošín

01.04.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

079/20

Neuvedené

Commander Services, s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

01.04.2020

Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 188/2020

078/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Commander Services, s.r.o.

30.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

077/20

25,00 EUR

Cyril Pajunk

Mesto Tvrdošín

30.03.2020

Dodatok č. 4300111585-D1 ku zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

076/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Stredoslovenská distribučná, a.s.

30.03.2020

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre lokálny zdroj

075/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Stredoslovenská distribučná, a.s.

24.03.2020

Rámcová zmluva č. SZ2020/BB 5211

074/20

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

23.03.2020

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

073/20

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: