Obsah

Zmluvy, Faktúry a Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 99-2019

527/19

120,00 EUR Jedenstodvadsať

Stredná odborná škola lesnícka

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 98-2019

526/19

50,00 EUR Päťdesiat

Daniela Gandiová

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 97-2019

525/19

200,00 EUR Dvesto

Barbora Števaňáková

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 96-2019

524/19

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat

Oľga Capková

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 95-2019

523/19

300,00 EUR Tristo

VLČEK splol.s.ro.

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 94-2019

522/19

50,00 EUR Päťdesiat

Jozef Dřevo

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 93-2019

521/19

80,00 EUR Osemdesiat

Škola zážitkov Harvart

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 92-2019

520/19

200,00 EUR Dvesto

Dominika Vaseková

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 91-2019

519/19

120,00 EUR Jedenstodvadsať

Gymnázium Tvrdošín

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 90-2019

518/19

120,00 EUR Jedenstodvadsať

CREA-EDU o.z

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 89-2019

517/19

30,00 EUR tridsať

Občianské združenie Medvedzie

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Mestského kultúrneho strediska č. 88-2019

516/19

10,00 EUR Desať

BSS s.r.o.

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

515/19

Neuvedené

ZO Slovenského odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Medvedzie

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o nájme

514/19

150,00 EUR

Juraj Tomadlík

Mesto Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. SC2019/400

513/19

Neuvedené

Technické služby Mesta Tvrdošín

MET Slovakia, a.s.

31.12.2019

Zmluva o zabezpečení služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz

512/19

20,00 EUR

Róbert Krasňan

Technické služby Mesta Tvrdošín

31.12.2019

Zmluva o zabezpečení služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz

511/19

20,00 EUR

Lenka Bebejová

Technické služby Mesta Tvrdošín

19.12.2019

Dodatok č. 13

510/19

Neuvedené

TERMALŠPORT TS s.r.o.

Mesto Tvrdošín

17.12.2019

Zmluva o nájme

509/19

135,00 EUR

Igor Grossman

Mesto Tvrdošín

17.12.2019

Zmluva o nájme

508/19

135,00 EUR

Tatiana Vaseková

Mesto Tvrdošín

17.12.2019

Zmluva o nájme

507/19

150,00 EUR

Jozef Laštík

Mesto Tvrdošín

17.12.2019

Zmluva o nájme

506/19

135,00 EUR

Milan Gerát

Mesto Tvrdošín

17.12.2019

Zmluva o nájme

505/19

135,00 EUR

Michal Šangala

Mesto Tvrdošín

16.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

504/19

1 060,00 EUR

Športový klub - Futbalový oddiel

Mesto Tvrdošín

13.12.2019

Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci

503/19

Neuvedené

HO&PE FAMILY, s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: