Obsah

Zmluvy, Faktúry a Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve uzatvorenej dňa 7.6.2016

321/19

Neuvedené

ALŠAK s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

25.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve uzatvorenej dňa 27.2.2017

320/19

Neuvedené

ALŠAK JK s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

25.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve uzatvorenej dňa 7.6.2016

319/19

Neuvedené

Alena Kavuljaková

Technické služby Mesta Tvrdošín

25.07.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2019-INÉ

318/19

Neuvedené

Ján Vojteček

Mesto Tvrdošín

25.07.2019

Zmluva o nájme mestského bytu

317/19

Neuvedené

Šimona Masarovičová

Mesto Tvrdošín

24.07.2019

Kúpna zmluva

316/19

105,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Tvrdošín

23.07.2019

Zámenná zmluva

315/19

1 000,00 EUR

Tomáš Stančík

Technické služby Mesta Tvrdošín

23.07.2019

Zmluva o zabezpečení služby na uloženie odpadu na skládke odpadov Jurčov laz

314/19

20,00 EUR

Elena Lajmonová

Technické služby Mesta Tvrdošín

22.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

313/19

815 784,52 EUR

Mesto Tvrdošín

Ministerstvo zdravotníctva SR

22.07.2019

Zmluva o dielo č. 27/2019/Pa

312/19

158 243,20 EUR

Oraving, s.r.o.

Technické služby Mesta Tvrdošín

19.07.2019

Zmluva o nájme mestského bytu

311/19

Neuvedené

Vnenková Anna, Vnenková Anna st.

Mesto Tvrdošín

19.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2017-DS

310/19

Neuvedené

Dana Kurcinová

Mesto Tvrdošín

17.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

309/19

150,00 EUR

Občianske združenie Medvedzie

Mesto Tvrdošín

17.07.2019

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

308/19

Neuvedené

Základná škola Sihelné

Technické služby Mesta Tvrdošín

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

307/19

300,00 EUR

eRKO-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Mesto Tvrdošín

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

306/19

3 000,00 EUR

Športový klub - Futbalový oddiel

Mesto Tvrdošín

15.07.2019

Zmluva o nájme mestského bytu

305/19

Neuvedené

Dušan Stankovič, Gabriela Stankovičová

Mesto Tvrdošín

12.07.2019

Dodatok č.6 k zmluve č. 1000024614

304/19

Neuvedené

DSI DATA s.r.o.

Mesto Tvrdošín

12.07.2019

Dodatok č.6 k zmluve č. 1000022965

303/19

Neuvedené

DSI DATA s.r.o.

Mesto Tvrdošín

12.07.2019

Dodatok č.6 k zmluve č. 1000022964

302/19

Neuvedené

DSI DATA s.r.o.

Mesto Tvrdošín

12.07.2019

Dodatok č.8 k zmluve č. 20110309/18435

301/19

Neuvedené

DSI DATA s.r.o.

Mesto Tvrdošín

12.07.2019

Dodatok č.8 k zmluve č. 20110308/18429

300/19

Neuvedené

DSI DATA s.r.o.

Mesto Tvrdošín

12.07.2019

Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz

299/19

20,00 EUR

Ing. Vladimír Adamča

Technické služby Mesta Tvrdošín

12.07.2019

Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz

298/19

20,00 EUR

Vladimír Čelko

Technické služby Mesta Tvrdošín

12.07.2019

Zmluva o zabezpečovaní služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz

297/19

20,00 EUR

Ján Garabáš

Technické služby Mesta Tvrdošín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: