Obsah

Späť

5/2009

VZN o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín
- zrušené. od 01.04.2016 nahradené smernicou "Zásady hospodárenia s majetkom mesta Tvrdošín"

Vyvesené: 1. 1. 2010

Dátum zvesenia: 31. 12. 2010

Späť