Obsah

Technické služby mesta Tvrdošín

Typ: ostatné
Technické služby mesta Tvrdošín

Verejný obstarávateľ: Technické služby mesta Tvrdošín
Sídlo: 02744 Tvrdošín
IČO: 00490628
DIČ: 2020568858
Štatutárny zástupca: Marián Ondrašák - riaditeľ
e-mail: tsondrasak@mail.t-com.sk
Telefon: +421435322660

 

VÝZVY

"Dodávka použitých mantinelov pre športové aktivity"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 306kB

"Oprava chladiace zariadenia YORK na mobilnej ľadovej ploche"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 142kB

"Príprava ľadovej plochy"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu.pdf 24kB

"Rekonštrukcia tenisového ihriska"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 54kB

"Odstránenie havarijného stavu podkladnej vrstvy hracej plochy TH"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 295kB

"Svetelná reklama objektu Centra tradícií a turizmu Tvrdošín - LIMBA"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Dodanie hygienického vybavenia sociálnych zariadení v objekte Centra tradícií a turizmu Tvrdošín - LIMBA"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 143kB

"Vybavenie servisu pre objekt Centra tradícií a turizmu Tvrdošín - LIMBA"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 139kB

"Oprava chladiaceho zariadenia na mobilnej ľadovej ploche v Tvrdošíne"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 142kB

"Dodanie ochranných odevov a obuvi"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 152kB

"Dodávka a osadenie okien, dverí v objekte Dom smútku Medvedzie - Tvrdošín"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 141kB

"Dodanie elektroinštalačného materiálu na realizáciu verejného osvetlenia"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 142kB


"Zabezpečovanie monitorovania skládky odpadu Tvrdošín - Jurčov Laz"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 149kB

„Okapové chodníky, prístupové chodníky k objektu Bývalá MŠ a demontáž existujúceho stavu“.
07.10.2013  Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 145kB

 

ZÁZNAMY

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dodávka použitých mantinelov pre športové aktivity“.pdf 35kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Oprava chladiaceho zariadenia YORK na mobilnej ľadovej ploche“.pdf 244kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Rekonštrukcia tenisového ihriska“.pdf 243kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Príprava ľadovej plochy“.pdf 35kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Odstránenie havarijného stavu podkladnej vrstvy hracej plochy TH“.pdf 391kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Svetelná reklama objektu Centra tradícií a turizmu Tvrdošín - LIMBA“.pdf 242kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dodanie hygienického vybavenia sociálnych zariadení v objekte Centra tradícií a turizmu Tvrdošín - LIMBA“.pdf 203kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Vybavenie servisu pre objekt Centra tradícií a turizmu Tvrdošín - LIMBA“.pdf 245kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dodanie ochranných  odevov a obuvi“.Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dodanie ochranných  odevov a obuvi“.pdf 102kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Oprava chladiaceho zariadenia na mobilnej ľadovej ploche v  Tvrdošíne“.pdf 92kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dodávka a osadenie okien, dverí v objekte Dom smútku Medvedzie - Tvrdošín“.pdf 92kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dodanie elektroinštalačného materiálu na realizáciu verejného osvetlenia“.pdf 92kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Zabezpečovanie monitorovania skládky odpadu Tvrdošín - Jurčov Laz “.pdf 93kB


Vytvorené: 8. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2018 13:36
Autor: Správca Webu