Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 10. 8. 2022

Dátum zvesenia: 26. 8. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť