Obsah

Späť

VZN č. 2/2022 - o záväznej časti ÚPN "Územný plán mesta Tvrdošín, Zmeny a doplnky č. 3"

Vyvesené: 28. 4. 2022

Dátum zvesenia: 30. 5. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť