Obsah

Späť

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

Vyvesené: 25. 11. 2022

Dátum zvesenia: 19. 12. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť