Obsah

Späť

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027, Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania SD

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 3. 10. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť