Obsah

Späť

Oznámenie o zahájení stavebného konania stavby "HYPERMARKET Tvrdošín, stavebný objekt SO 202.1.2 Rozšírenie cesty I/59"

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť