Obsah

Späť

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín

Vyvesené: 8. 8. 2022

Dátum zvesenia: 24. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť